งานติดตั้งคอมพิวเตอร์และบริการเซอร์วิส

                       ผลงานส่วนราชการ
โรงเรียนในสังกัดประถมศึกษา จันทบุรี กว่า 200 โรงเรียน
เช่น โรงเรียนสฤษดิเดช
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ฯลฯ


โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษา จันทบุรี-ตราด กว่า 20 โรงเรียน
เช่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
โรงเรียนสอยดาววิทยา
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
โรงเรียนขลุงรัดาภิเษก
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
โรงเรียนหนองตาคงพิทยา
โรงเรียนคิชฌกูฎวิทยา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร ฯลฯ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 16,116