อุปกรณ์เครือข่าย Wireless และ Fiber Optic

      ระบบเครือข่ายทุกชนิดเราใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตราฐาน

เราใช้อุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายและสาย ยี่ห้อ LINK หรือ AMP เท่านั้น
อุปกรณ์กระจายสัญญาณต่างๆ ใช้ยี่ห้อ และรุ่น ตามงบประมาณ ของลูกค้า

                               

                ผลงานที่ผ่านมาของเรา

1.ระบบอินเตอร์เน็ต โรงแรมเกษมศานติ์ เล่นพร้อมกัน 300 คน
2.ระบบอินเตอร์เน็ต อาคันตุกะโฮมสเตย์ เล่นพร้อมกัน 200 คน
3.ยิงระบบเครือข่ายแบบจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ระยะทาง 7 กิโลเมตร
4.ระบบ Wireless Point to Point เพื่องาน IP CCTV
5.นิสา คาบาน่า เกาะช้าง ระบบ Wireless ความแรงสูง 
(พื้นที่สูงต่ำและป่าไม้ หนาทึบ)
6.บ้านต้นจันท์รีสอร์ท จ้าวหลาว เป็นตึก 3 ชั้น
7.โรงเรียนบ้านวังไม้แดง กระจายสัญญาณระยะไกลรอบทิศทาง
ด้วยเสา Omni 15 dBชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 16,116