เช่าคอมพิวเตอร์จันทบุรี

ร้านอิสเทิร์น เซอร์วิส เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี2548 จนถึงปัจจุบัน
โดยสั่งสมประสบการณ์จากการเป็นพนักงานช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ จนมาถึงปัจจุบัน ได้บริหารธุรกิจด้วยตัวเอง 8 ปี

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...
- จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
- จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดทุกชนิด
- จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทุกชนิด
- จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน และสื่อการเรียนการสอน
- จำหน่ายเครื่องมือช่าง และเครื่องมือทางการเกษตร
- จำหน่ายอุปกรณ์กีฬา และครุภัณฑ์ดนตรี

   

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 16,116