วิธีการสั่งซื้อ

สั่งซื้อสินค้าอย่างไรให้ถูกวิธี

  1. ขอใบเสนอราคาทางร้าน
  2. ตกลงซ่อม/ซื้อ/ติดตั้ง เซ็นผู้สั่งซื้อ
  3. ร้านทำใบสั่งของ/ใบแจ้งหนี้/บิลเงินสด

 

วิธีการจัดส่งสินค้า

  • จัดส่งสินค้าโดยพนักงานร้านอิสเทิร์น เซอร์วิส ถึงที่
  • ส่งไปกับขนส่ง NTC นิ่มเส็ง และเชาวริน
  • ลูกค้าต่างจังหวัดจะได้รับสินค้าภายใน 5-7 วัน
  • สินค้าที่ต้องการการติดตั้ง ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรง ที่เบอร์ โทรศัพท์ 081-7797775 ,089-7725986

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 16,116